Legacy FNM @ WCG Workington
Legacy FNM @ WCG Workington
UW Stoneblade - 1st
by Rhys Moore PRICE: $2768 // 339.46 TIX
Legacy FNM @ WCG Workington
Death And Taxes - 2nd
by Ethan Spedding PRICE: $1075 // 217.89 TIX
Legacy FNM @ WCG Workington
Death And Taxes - Top4
by Barry Graham PRICE: $1134 // 225.78 TIX
Legacy FNM @ WCG Workington
Pox - Top4
by Michael Lythgoe PRICE: $24549 // 266.03 TIX