MTGO Competitive Legacy Constructed League
MTGO Competitive Legacy Constructed League
Ad Nauseam - 1st (5-0)
by monkeyscantcry PRICE: $701 // 422.37 TIX
MTGO Competitive Legacy Constructed League
whiterknight (5-0) - 1st (5-0)
by whiterknight PRICE: $691 // 198.03 TIX
MTGO Competitive Legacy Constructed League
Lands.dec - 1st (5-0)
by kogamo PRICE: $1501 // 970.12 TIX
MTGO Competitive Legacy Constructed League
Lands.dec - 1st (5-0)
by Cuthbertthecat PRICE: $1469 // 929.79 TIX
MTGO Competitive Legacy Constructed League
Team America - 1st (5-0)
by EronRelentless PRICE: $1143 // 328.84 TIX
MTGO Competitive Legacy Constructed League
4c czech pile - 1st (5-0)
by Gul_Dukat PRICE: $1108 // 274.48 TIX
MTGO Competitive Legacy Constructed League
Zoo - 1st (5-0)
by ballestin93 PRICE: $975 // 267.16 TIX